Scheepke onder Jezus hoede

Beide cd's zijn opgenomen in de Grote- of Stephanuskerk te Hasselt.

m.m.v. Chr. Urker Dameskoor "Laus Deo"

Met medewerking van:
Chr. Urker Dameskoor 
Sander van Marion - orgel
Henk van Putten - vleugel
Femmy van der Weg - sopraan

Klik op de prijs om deze CD in uw wagentje te plaatsen: € 12.50

Luisterfragmenten

CD Track Titel Luister
CD #1 1 God enkel licht
CD #1 2 Psalm 25
CD #1 3 Hij die rustig en stil
CD #1 4 Lof aan de Heer
CD #1 5 Nader mijn God, bij U
CD #1 6 Er komen stromen van zegen
CD #1 7 Heer, wees mijn gids
CD #1 8 Psalm 66
CD #1 9 Als de Heiland zal verschijnen
CD #1 10 Als g' in nood gezeten
CD #1 11 Een toevlucht in gevaren, Heer
CD #1 12 Psalm 42
CD #1 13 Zie ons wachten aan de stromen
CD #1 14 `t Scheepke onder Jezus hoede
CD #1 15 Ziet, in blinde razernij
CD #1 16 Vaste Rots van mijn behoud
CD #1 17 Mannenbroeders, ziet het teken
CD #1 18 Zegen ons algoede
CD #2 1 Ik wil zingen van mijn Heiland
CD #2 2 Kom tot het feest
CD #2 3 Middelpunt van ons verlangen
CD #2 4 'k Ben reizend naar die stad
CD #2 5 Neem Heer, mijn beide handen
CD #2 6 Rijst op, rijst op voor Jezus
CD #2 7 Zijn liefde zocht mij teder
CD #2 8 Van U zijn alle dingen
CD #2 9 Dan heb ik vree
CD #2 10 Ruwe stormen mogen woeden
CD #2 11 Vol verwachting blijf ik uitzien
CD #2 12 Prijs den Heer met blijde galmen
CD #2 13 Nader tot U
CD #2 14 Een vaste burcht is onze God
CD #2 15 Daarboven is een heelijk oord
CD #2 16 Als Bazuingeschal des Heren klinkt
CD #2 17 Psalm 138

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni