Het afgelopen jaar!

Het afgelopen jaar

Als een filmrol gaan de beelden

van het afgelopen jaar

en ze wekken soms ontroering

als een teer bewogen snaar.

Er was veel dat kon verblijden

met een diepe innigheid,

maar ook stormen overheersten

met hun niets ontziende strijd.

Er zijn dagen die je weerziet,

waar je niet meer verder kon

en je bidden, voor 't gaan slapen,

met een zachte snik begon.

Je beleefde in de kerker

van je afgesloten ziel

een verlatenheid van alles,

toen een lieve je ontviel.

Doch er waren ook juwelen

op een goudgekleurde dag:

d'eerste stapjes van je kleinkind,

die je met ontroering zag

of een arm die warm en innig

om je schouders werd gelegd

en een woordje als een lichtstraal,

door een engel Gods gezegd.

Er is zoveel om te danken,

als je al die beelden ziet,

want je komt tot de ontdekking

dat God jou geen tel verliet.

Het geeft moed het jaar dat voorligt

als "genadetijd" te zien,

met voor elke dag de bede:

"Vader, dat ik slechts U dien!"

Frits Deubel

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni